You are here

Tipoplastika a.d.

Mesto: 
Address: 
Radovana Grkovića bb

Proizvodnja savitljivih materijala za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.


50 godina tradije!